ELS
PREMIS

Els FCBarcelona Photo Awards volen identificar la feina que reflecteix de manera conscient els valors positius intrínsecs a l’esport. S’instaura amb l’objectiu de donar reconeixement a aquests valors, vistos a través de l’objectiu dels fotògrafs contemporanis.

Destacant aquests valors positius, comuns a l’esport i la cultura, el premi fotogràfic del FC Barcelona pretén crear una plataforma fotogràfica global que comuniqui la importància i la contribució d’aquests valors universals a la societat actual, així com donar el seu recolzament al sector de la fotografia, generant un entorn favorable per al desenvolupament de projectes d’alt nivell.

El FC Barcelona organitzarà una exposició amb les obres guanyadores d’ambdues modalitats, així com amb la de les obres finalistes de la modalitat Photo Award.

Tanmateix, realitzarà els màxims esforços per donar a conèixer a nivell mundial els treballs guanyadors, portant a terme diverses accions de promoció dels Premis a diferents ciutats a Europa, USA i Àsia.

PHOTO
AWARD

DESCRIPCIÓ:
Una única imatge que transmeti els valors positius de l’esport. Prevaldrà la pràctica esportiva no professional.

REQUISITS:
Fotògrafs que acreditin trajectòria als mitjans de comunicació, agències de fotografia o dons del món de l’art.

PREMIS
1 primer premi de 40.000€
29 finalistes de 1.000€

PROJECT
AWARD

DESCRIPCIÓ:
La proposta d’un projecte que transmeti els valors positius de l’esport. Prevaldrà la pràctica esportiva no professional.

REQUISITS:
Fotògrafs que acreditin trajectòria als mitjans de comunicació, agències de fotografia o dins del món de l’art, així com, experiència en el desenvolupament de projectes.

PREMIS
1 únic premi de 40.000€ per a la realització del projecte.