ALBERTINA
DURSO

PHOTO
AWARD
FINALIST

S/T

Karachi, Pakistan 29/11/2016

Unzila, 14 anys, exalumne del campus Cowasjee. Va guanyar el torneig d’alumnes de bàdminton. El seu veïnat està molt orgullós d’ella. El seu pare és un conductor de calessa oriental (o bici taxi). Té nou germans, però el més gran va acabar en un cercle de gent equivocada i ha mort. Li agradaria continuar la seva educació i anar a la universitat, però de moment els seus germans no estan d’acord. Espera que el suport que ha guanyat gràcies als seus mèrits esportius els farà canviar d’idea. A Pakistan, la mitjana l’alfabetització és d’un escàs 55%, una de les més baixes del món. 24 milions de nens i nenes, la majoria nenes, no van a l’escola i molt més descuidades en classes depriments sota la misericòrdia de professors no pròpiament formats.