MAURICE
GUNNING

PHOTO
AWARD
FINALIST

S/T

A les esplanades de la divisió de Upper River del país de Gàmbia, a l’oest de l’Àfrica, els nens juguen un esport tant antic com gran, el futbol.