CHRISTTO
& ANDREW

PHOTO
AWARD
FINALIST

Hyper-Futuristic

“Hyper-Futuristic” és una imatge que es focalitza en el tema contemporani de Qatar i la seva societat actual. Com a país que s’està preparant per ser amfitrió de la Copa del Món FIFA 2022, parla sobre ambicions i l’ambició de Qatar de progressar i transformar la nació. La imatge mostra un nombre d’idees en conflicte incloent la tecnologia i una certa obsessió amb ser ultra modern i alhora inclou elements bastant tradicionals. La imatge també explora el sentit de ser multicultural i crear un diàleg entre L’est i l’oest.