AGBAR I ELS FCBARCELONA PHOTO AWARDS

Des dels seus orígens, les empreses que formen AGBAR no han cessat d’evolucionar de manera decidida per estar més properes a la ciutadania a la que presten servei. Avui en dia, AGBAR segueix transformant-se i comprometent-se per avançar cap a un model de gestió dels recursos més sostenible, basat en el desenvolupament de les persones i en criteris de responsabilitat econòmica, social i mediambiental.

Com a empresa amb presencia global i capacitat d´impacte des de la implicació local, AGBAR comparteix amb el FC Barcelona la voluntat i determinació d’utilitzar el seu coneixement de forma responsable, sempre al servei dels grups de relació, potenciant aquells projectes que ajudin a millorar el món que ens envolta.

AGBAR i el FC Barcelona están convençuts de què únicament des de la proximitat es pot impactar més directament en la qualitat de vida i el benestar de les comunitats. És una oportunitat i una responsabilitat que ambdues entitats comparteixen i volen desenvolupar.

És per aquesta raó que AGBAR vol col.laborar amb el projecte FCBarcelona Photo Awards, com a iniciativa que des d’un àmbit local, pretén difondre a nivell mundial un missatge d’esperança i positivitat, mitjançant els valors intrínsecs a l’esport, i que comparteixen tant el FC Barcelona com AGBAR.

Sobre AGBAR

AGBAR és un grup empresarial de referencia en les seves àrees de activitat, fundat l’any 1867. Amb base a Barcelona, gestiona l’aigua en diverses ciutats d’Europa, Amèrica i Àfrica, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, en equilibri amb el medi ambient.

Líder global en solucions i tecnologies en el sector de l’aigua, Agbar trasllada a la societat l’experiència acumulada al llarg de la seva historia i genera valor per als seus grups d’interès. Els seus valors es centren en la innovació, un model d’activitat sostenible, la promoció del diàleg amb l’entorn, el desenvolupament local i la implicació amb la comunitat per afavorir el desenvolupament i, per aquesta raó, promou aliances i col·laboracions que estenguin i millorin l’accés de tot el món a l’aigua.